Projekty

Nasze działania

Collegium Interethnicum (CI) koncentruje się na działalności badawczej, edukacyjnej, eksperckiej i pomocowej. Jako think&do tank łączymy pasję naukową z praktyką w imię „rzeczy wspólnych”, rozwijania kapitału społecznego Polaków (w kraju i zagranicą), promocji i rozwoju polskiego dziedzictwa kulturowego i naukowego, a także na rzecz oddolnego wzmacniania reputacji Polski oraz świadomości znaczenia Europy Środkowej i Wschodniej.

 

W pierwszych latach działania realizowaliśmy głównie inicjatywy naukowe. Między 2011 a 2016 rokiem CI wzbogacało debatę publiczną dotyczącą m.in. dialogu międzykulturowego, integracji europejskiej, tożsamości Europy i instytucji UE; integracji regionu Europy Środkowej i Wschodniej; migracji, konfliktów etnicznych i religijnych, czy współpracy rozwojowej, prowadząc szereg projektów konferencyjnych i analitycznych.

 

Po 2013 r., organizacja rozpoczęła wdrażanie nowej interdyscyplinarnej ścieżki badawczej i pomocowej obejmującej rozwijanie wiedzy, debaty oraz instrumentów wsparcia na polu publicznej dyplomacji Polski w wymiarze kulturowym, historycznym, naukowym i diasporycznym. Podjęto badania aktywności i tożsamości Polonii i Polaków za granicą w USA, Kanadzie, Republice Czeskiej i Rumunii.

Słowo od Fundatorów

„Interesuje nas problematyka wielokulturowości i dialogu międzykulturowego, nacjonalizmów i postnacjonalizmów,
konfliktów etnicznych, etnoreligijnych oraz sposobów ich przezwyciężania, regionalizacji i glokalizacji państw.
Przyglądamy się nie tylko temu, co łączy, ale także temu,
co dzieli wspólnoty, „mostom” i „granicom” , w wymiarze
komunikacji zinstytucjonalizowanej, publicznej
i medialnej jak i w aspekcie głębszych struktur
dyskursywnych, kodów kulturowych…”

Subskrybuj i zdobywaj wiedzę

Collegium Interethnicum (CI) koncentruje się na działalności badawczej, edukacyjnej, eksperckiej…

Lista subskrybentów

 

Loading