2022

1.  W dniach 18-19 V 2022 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. St. John Paul II’s Natural Law Legacy and International Human Rights in the context of the historical teachings of John Paul II. Organizatorem konferencji była fundacja Collegium Interethnicum, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Ave Maria School of Law z Naples. Konferencja miała charakter otwarty, międzynarodowy i uczestniczyło w niej około 50 naukowców z Europy, Ameryki Północnej i Południowej oraz zainteresowani słuchacze. Donatorem konferencji była KGHM Polska Miedź.
  Streaming links:
👉🏽 https://youtu.be/3cQFa_yHVBI 👉🏽 https://www.youtube.com/watch?v=MejnjAqF9wU 👉🏽 https://www.youtube.com/watch?v=Q4wD1N4eDmg 👉🏽 https://www.youtube.com/watch?v=i85jxi_ikXk 2.  Przygotowanie i opracowanie monografii „Bezpieczeństwo kulturowe. Teoria, wybrane aspekty, studia przypadku”. Projekt zrealizowano ze środków Fundacji Orlen w wysokości 40 600 zł oraz Fundacji PGE w wysokości 10 000 zł.

Subskrybuj i zdobywaj wiedzę

Collegium Interethnicum (CI) koncentruje się na działalności badawczej, edukacyjnej, eksperckiej…

Lista subskrybentów

 

Wczytywanie