Think&Do Tank dla Europy
Środkowej i Wschodniej

About us

Collegium Interethnicum powstało z myślą o wspieraniu polskiej nauki, edukacji, a także polityki kulturalnej i zagranicznej – na rzecz dziedzictwa narodowego, kapitału społecznego i dobrego imienia Polski, a także dialogu politycznego i międzykulturowego w Europie – w duchu chrześcijańskich wartości i zasad dobrego rządzenia oraz w trosce o wspólnotę europejską. 

 

W tym celu realizujemy badania, dzielimy się zdobytą wiedzą i prowadzimy działalność doradczą. Przygotowujemy również instrumenty wsparcia, tj. projekty z obszaru dyplomacji publicznej, edukacji kulturowej i medialnej, a także inicjatywy pomocowe dla Polonii i Polaków za granicą.

Słowo od Fundatora

„Collegium Interethnicum tworzą ludzie o różnych poglądach i doświadczeniach. Jednocześnie łączy nas troska o jakość życia tych i następnych pokoleń Rodaków, dobre imię Polski, ale też świadomość cywilizacyjnej wspólnoty europejskiej, w której każdy kraj i naród ma swoją ważną rolę do odegrania, w duchu poszanowania zarówno różnorodności, jak i suwerenności politycznej, gospodarczej i kulturowej”.

Projects

Collegium Interethnicum (CI) koncentruje się na działalności badawczej, edukacyjnej, eksperckiej i pomocowej.
Jako think&do tank łączymy pasję naukową z praktyką w imię „rzeczy wspólnych”, rozwijania kapitału społecznego
Polaków (w kraju i zagranicą), promocji i rozwoju polskiego dziedzictwa kulturowego i naukowego, a także na rzecz
oddolnego wzmacniania reputacji Polski oraz świadomości znaczenia Europy Środkowej i Wschodniej.

Partners

Collegium Interethnicum (CI) koncentruje się na 
działalności badawczej, edukacyjnej, eksperckieji
pomocowej. Jako think&do tank…

Publications

Collegium Interethnicum (CI) koncentruje się na działalności badawczej, edukacyjnej, eksperckiej i pomocowej. Jako think&do tank łączymy pasję naukową z praktyką w imię „rzeczy wspólnych”, rozwijania kapitału społecznego Polaków (w kraju i zagranicą), promocji i rozwoju polskiego dziedzictwa kulturowego i naukowego, a także na rzecz oddolnego wzmacniania reputacji Polski oraz świadomości znaczenia Europy Środkowej i Wschodniej.

Expertises

The BAROMETER series is a cross-sectional analysis aimed at showing the evolution of the Three Seas Initiative project in a broader aspect.

The ALERT series are shorter expert opinions focused on the attitudes of
individual countries towards the Three Seas Initiative.

Subscribe and gain knowledge

Collegium Interethnicum (CI) focuses on research, education, expert …

Lista subskrybentów

 

Loading

Let's stay
in touch