Publications

Publications

Collegium Interethnicum (CI) koncentruje się na działalności badawczej, edukacyjnej, eksperckiej i pomocowej. Jako think&do tank łączymy pasję naukową z praktyką w imię “rzeczy wspólnych”, rozwijania kapitału społecznego Polaków (w kraju i zagranicą), promocji i rozwoju polskiego dziedzictwa kulturowego i naukowego, a także na rzecz oddolnego wzmacniania reputacji Polski oraz świadomości znaczenia Europy Środkowej i Wschodniej.

 

Subscribe and gain knowledge

Collegium Interethnicum (CI) focuses on research, education, expert …

Lista subskrybentów

 

Loading

Let's stay
in touch