2016

W 2016 r. CI zorganizowało następujące projekty:

 1. Cykl wykładów Studium Generale Europa styczeń-grudzień 2016 r. (we współpracy Fundacją Konrada Adenauera w Polsce): 

  1. prof. Rafał Chwedoruk z Instytutu Nauk Politycznych UW, wykład pt. Jaka przyszłość lewicy w Polsce?12.01.2016 r.

  2. dr hab. Rafał Matyja z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, wykład pt. Zmiana pokoleniowa w polityce? Projekty prawicy i ich alternatywa28.01.2016 r.

  3. prof. Selim Chazbijewicz, wykład pt. Polska – Europa – islam. Konteksty historyczne i etniczne, 07.03.2016 r.

  4. prof. Chantal Delsol z L’Université Paris-Est Marne-la-Vallée, wykład pt. Europa: między demokracją a populizmem, 31.05.2016 r.

  5. dr hab. Ewa Marciniak z Instytutu Nauk Politycznych UW, wykład pt. Obraz Polski w mediach europejskich, 19 maja 2016 r.

  6. prof. Krzysztof Wielecki z Instytutu Socjologii UKSW, wykład pt. Nowy bunt mas czy efekt wahadła?, 9 czerwca 2016 r.

  7. prof. Josef Isensee, Uniwersytet w Bonn, wykład pt. Demokratyczne państwo prawa i jego przyszłość, 23.11.2016 r.

 2. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Unia Europejska i Polska wobec międzynarodowej współpracy rozwojowej, Warszawa dnia 21.01.2016 r. (we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce)

 3. Konferencja naukowa pt. Kryzys imigracyjny na Bałkanach. Uwarunkowania etnopolityczne – stan obecny – wyzwania dla polityki bezpieczeństwa, 10 maja 2016 r.

 4. Konferencja naukowa: Unia Europejska w poszukiwaniu swoich granic. Wymiar funkcjonalny i terytorialny granic zewnętrznych UE, 7 czerwca 2016 r.

 5. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Zaolzie jako wieloetniczny region historyczno-kulturowy. Doświadczenia koegzystencji i wyzwania na przyszłość,28-29 października 2016 r.

 6. Seminarium naukowe pt. Reprezentacja mniejszości niemieckiej w Europie Środkowej – historia, teraźniejszość, przyszłość, 9 listopada 2016 r. 

 7. Konferencja naukowa pt. ‘Shared Vision, Common Action’: Global Strategy for European Foreign and Security Policy, 21 listopada
  2016 r. 

Subscribe and gain knowledge

Collegium Interethnicum (CI) focuses on research, education, expert …

Lista subskrybentów

 

Loading

Let's stay
in touch