Think&Do Tank dla Europy
Środkowej i Wschodniej

O nas

Collegium Interethnicum powstało z myślą o wspieraniu polskiej nauki, edukacji, a także polityki kulturalnej i zagranicznej – na rzecz dziedzictwa narodowego, kapitału społecznego i dobrego imienia Polski, a także dialogu politycznego i międzykulturowego w Europie – w duchu chrześcijańskich wartości i zasad dobrego rządzenia oraz w trosce o wspólnotę europejską. 

 

W tym celu realizujemy badania, dzielimy się zdobytą wiedzą i prowadzimy działalność doradczą. Przygotowujemy również instrumenty wsparcia, tj. projekty z obszaru dyplomacji publicznej, edukacji kulturowej i medialnej, a także inicjatywy pomocowe dla Polonii i Polaków za granicą.

Słowo od Fundatora

„Collegium Interethnicum tworzą ludzie o różnych poglądach i doświadczeniach. Jednocześnie łączy nas troska o jakość życia tych i następnych pokoleń Rodaków, dobre imię Polski, ale też świadomość cywilizacyjnej wspólnoty europejskiej, w której każdy kraj i naród ma swoją ważną rolę do odegrania, w duchu poszanowania zarówno różnorodności, jak i suwerenności politycznej, gospodarczej i kulturowej”.

Projekty

Collegium Interethnicum (CI) koncentruje się na działalności badawczej, edukacyjnej, eksperckiej i pomocowej.
Jako think&do tank łączymy pasję naukową z praktyką w imię „rzeczy wspólnych”, rozwijania kapitału społecznego
Polaków (w kraju i zagranicą), promocji i rozwoju polskiego dziedzictwa kulturowego i naukowego, a także na rzecz
oddolnego wzmacniania reputacji Polski oraz świadomości znaczenia Europy Środkowej i Wschodniej.

Partnerzy

Collegium Interethnicum (CI) koncentruje się na 
działalności badawczej, edukacyjnej, eksperckieji
pomocowej. Jako think&do tank…

Publikacje

Collegium Interethnicum (CI) koncentruje się na działalności badawczej, edukacyjnej, eksperckiej i pomocowej. Jako think&do tank łączymy pasję naukową z praktyką w imię „rzeczy wspólnych”, rozwijania kapitału społecznego Polaków (w kraju i zagranicą), promocji i rozwoju polskiego dziedzictwa kulturowego i naukowego, a także na rzecz oddolnego wzmacniania reputacji Polski oraz świadomości znaczenia Europy Środkowej i Wschodniej.

Analizy

Seria BAROMETR to przekrojowe analizy, których celem jest ukazanie ewolucji projektu Inicjatywy Trójmorza w szerszym ujęciu.

Seria ALERT to krótsze ekspertyzy o charakterze punktowym, analizujące postawę poszczególnych państw wobec Inicjatywy Trójmorza.

Subskrybuj i zdobywaj wiedzę

Collegium Interethnicum (CI) koncentruje się na działalności badawczej, edukacyjnej, eksperckiej…

Lista subskrybentów

 

Wczytywanie