O nas

Nasza misja i cele

Collegium Interethnicum powstało z myślą o wspieraniu polskiej nauki, edukacji, a także polityki kulturalnej i zagranicznej – na rzecz dziedzictwa narodowego, kapitału społecznego i dobrego imienia Polski, a także dialogu politycznego i międzykulturowego w Europie – w duchu chrześcijańskich wartości i zasad dobrego rządzenia oraz w trosce o wspólnotę europejską.

 

W tym celu realizujemy badania, dzielimy się zdobytą wiedzą i prowadzimy działalność doradczą. Przygotowujemy również instrumenty wsparcia, tj. projekty z obszaru dyplomacji publicznej, edukacji kulturowej i medialnej, a także inicjatywy pomocowe dla Polonii i Polaków za granicą.

Nasze wartości

Odpowiedzialność: bez względu na okoliczności i różnice poglądów, działamy z poczuciem odpowiedzialności za sprawy i rzeczy wspólne Polakom, zachęcając do tej postawy innych. W etyce wspólnotowej odpowiedzialności – wolności i prawa człowieka nie ulegną erozji.

 

Służebność: w oparciu o wiedzę i doświadczenie naszego zespołu i współpracowników dążymy do tworzenia społecznie służebnych rozwiązań oraz instrumentów wsparcia, dostępnych dla instytucji publicznych, organizacji pozarządowych; mediów, bezpośrednio dla obywateli w kraju, jak również Polonii i Polaków mieszkających poza granicami RP.

 

Współpraca i dialog: jesteśmy otwarci na prawdziwy dialog i współdziałanie, bez poprawności politycznej, ale zawsze we wzajemnym szacunku. Nie tolerujemy wandalizacji debaty publicznej i brutalizacji języka.

Słowo od Fundatorów

“Collegium Interethnicum tworzą ludzie o różnych
poglądach i doświadczeniach. Jednocześnie łączy
nas troska o jakość życia tych i następnych pokoleń
Rodaków, dobre imię Polski, ale też świadomość
cywilizacyjnej wspólnoty europejskiej, w której każdy
kraj i naród ma swoją ważną rolę do odegrania, w 
duchu poszanowania zarówno różnorodności,
jak i suwerenności politycznej, gospodarczej
i kulturowej”.

 

Kim jesteśmy?

Dr

Monika Maria Brzezińska

Nauki o polityce i administracji

Prof. dr hab.

Radosław Zenderowski

Nauki o polityce i administracji,
Nauki socjologiczne

Dr hab., prof. UKSW

Piotr Bajda

Nauki o polityce i administracji

Dr hab.

Andrzej Rudowski

Nauki o polityce i administracji

Dr

Kazimierz Pawlik

Nauki o polityce  i administracji,
Nauki prawne

Zostańmy
w kontakcie