Radosław Zenderowski

Prof. dr hab. Radosław Damian Zenderowski

Dyrektor Instytutu Politologii UKSW (od 2012 r.); Kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich (od 2014 r.); profesorw Katedrze Ekonomii i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach (od 2006 r.). Visiting Professor w Universitatea Ştefan cel Mare dinSuceava, Rumunia – Wydział Geografii i Historii (2011-2015). W latach 2006-2009 pełnił funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych – Oddział w Warszawie.
Członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich (2014-2015).

 

Zajmuje się problematyką: religii w polityce i stosunkach międzynarodowych; polityki kulturalnej w obszarze mniejszości etnicznych i narodowych; tożsamości narodowych i transgraniczności; integracji i rozwoju struktur Europy Środkowej, dyplomacji publicznej, w tym dyplomacji miast.

 

Autor kilkuset publikacji naukowych i prasowych; kierownik projektów badawczych w Polsce i za granicą; inspirator i organizator krajowych i międzynarodowych wymian naukowych, wizyt studyjnych; debat publicznych; propagator turystyki kulturowej i religijnej (miłośnik Europy Środkowej). Odznaczony m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Brązowym Krzyżem Zasługi.

Reprezentowana dyscyplina / dyscypliny: Nauki o polityce i administracji, Nauki socjologiczne

Afiliacja akademicka (katedra – instytut – uczelnia):  
Katedra Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich / Instytut Nauk o Polityce i Administracji / UKSW w Warszawie

Doświadczenie badawcze (staże, visiting professor, stypendia itp.):

 • Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava, Rumunia
 • Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, Słowacja
 • Slezská univerzita v Opavě, Republika Czeska
 • Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Macedonia Północna


Pełnione funkcje kierownicze w przeszłości i obecnie:

 • Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW (d. Instytut Politologii) – od 2012
 • Wicedyrektor Instytutu Politologii UKSW – 2008-2012
 • Kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich – od 2014


Zainteresowania naukowo-badawcze:

 • Stosunki międzynarodowe
 • Procesy polityczne i kulturowe w Europie Środkowej
 • Granica i pogranicze; miasta transgraniczne
 • Związki religii i nacjonalizmu
 • Polityka etniczna


Główne publikacje monograficzne 

 • Zenderowski R., Pieńkowski J., Kwestie narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Tom 1: Zagadnienia teoretyczne, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2014, ss. 227.
 • Zenderowski R., Pieńkowski J., Kwestie narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej, Tom II: Od końca XVIII wieku do Jesieni Narodów, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015, ss. 316.
 • Zenderowski R., Pieńkowski J., Kwestie narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Tom III: Jesień narodów i jej konsekwencje, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2016, ss.198.
 • Zenderowski R., Religia a tożsamość narodowa i nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej. Między etnicyzacją religii a sakralizacją etnosu (narodu), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, ss. 315.
 • Zenderowski R., Cebul K., Krycki M., Międzynarodowe stosunki kulturalne, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2010, ss. 424.


Odznaczenia

 • Brązowy Krzyż Zasługi, rok nadania: 2009 (Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego z dnia 21 września 2009 r.)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia w dziedzinie dydaktyki, legitymacja nr 90976, rok nadania: 2004.


Członkostwo i funkcje w stowarzyszeniach naukowych

 • Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich – członek Rady Naukowej (2014-2015; 2019-2023)
 • Komitet Nauk Politycznych PAN – członek (2015-2020), członek Prezydium (2020-)
 • Komisja PAN ds. Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich – członek (2015-)

 

Znajomość języków obcych: angielski, czeski, słowacki

Hobby: Podróże po Bałkanach, florystyka, koleje żelazne

Subskrybuj i zdobywaj wiedzę

Collegium Interethnicum (CI) koncentruje się na działalności badawczej, edukacyjnej, eksperckiej…

Lista subskrybentów

 

Loading