Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

[dot. Polityki przetwarzania danych Fundacji Collegium Interethnicum]


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. [dalej RODO] informujemy, iż:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Collegium
Interethnicum z siedzibą w Warszawie ul. Fasolowa 32 lok. 4, 02-482 Warszawa.
2. Z Administratorem Danych Osobowych można skontaktować się poprzez adres poczty
e-mail: collegium@interethnicum.pl lub na adres korespondencyjny siedziby
Fundacji: ul. Fasolowa 32 lok. 4, 02-482 Warszawa.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu należytej obsługi wysłanego
zapytania.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest udzielona zgoda na podstawie art. 6 ust. 1
pkt a) RODO. Zgoda ta może zostać w każdym momencie wycofana, co nie wpływa
na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
5. Administrator nie przekazuje danych osobowych innym kategoriom podmiotów.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody, a po tym
okresie przez czas, przez który przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub
przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych
oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania poprzez kontakt:
collegium@interethnicum.pl
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do
należytej obsługi zapytania.
11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

Subskrybuj i zdobywaj wiedzę

Collegium Interethnicum (CI) koncentruje się na działalności badawczej, edukacyjnej, eksperckiej…

Lista subskrybentów

 

Loading