Kazimierz Pawlik

Dr Kazimierz Pawlik

Adiunkt w Instytucie Politologii UKSW.

 

Ekspert w zakresie: prawa administracyjnego, instytucji nadzoru nad samorządem terytorialnym, systemu informacji publicznej w ujęciu krajowym i międzynarodowym, a także koncepcji transparentności oraz rozliczalności władzy. Specjalizuje się również w analityce i metodyce good governance.

 

Autor ponad 300 artykułów naukowych i eksperckich;stały współpracownik uznanych czasopism prawniczych.

 

Prowadzi własną Kancelarię prawną.

Reprezentowana dyscyplina / dyscypliny: Nauki o polityce i administracji, nauki prawne

Afiliacja akademicka (katedra – instytut – uczelnia):  
Katedra Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich; Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


Pełnione funkcje kierownicze w przeszłości i obecnie:

  • członek Rady Fundacji Collegium Interethnicum


Zainteresowania naukowo-badawcze:

  • Kontrola i rozliczalność władz publicznych
  • Relacja pomiędzy samorządem terytorialnych a władzą centralną
  • Prawo konstytucyjne i administracyjne
  • Dostęp do informacji publicznej


Główne publikacje monograficzne 

  • Pawlik K., Nadzwyczajne środki odwoławcze w postępowaniu administracyjnym, C.H. Beck, W-wa 2020
  • Brzozowska-Pasieka M., Pawlik K., Dostęp do informacji publicznej w instytucjach kultury, C.H. Beck, W-wa 2019
  • Madej Grobicka K., Mażewski L., Pawlik K., Sobolewska A., Ustawa o samorządzie gminnym.Komentarz, INFOR, W-wa 2018
  • Gawłowski R., Kujaszewska A., Pawlik K., Sadowski P., Sobolewska A., Zajączkowska G., Vademecum radnego jednostki samorządu terytorialnego, C.H. Beck, W-wa 2019 


Znajomość języków obcych:
 jęz. angielski średniozaawansowany

Hobby: historia państw Europy Środkowej, kolejnictwo

Subskrybuj i zdobywaj wiedzę

Collegium Interethnicum (CI) koncentruje się na działalności badawczej, edukacyjnej, eksperckiej…

Lista subskrybentów

 

Loading