2015

W dniach 9-10 września 2015 r. CI było współorganizatorem międzynarodowej konferencji naukowej pt. Konflikty etniczne w Europie oraz w jej bezpośrednim otoczeniu po 1989 roku. Uwarunkowania – stan obecny – wyzwania dla polityki bezpieczeństwa. Pozostałymi współorganizatorami byli: Katedra Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich Instytutu Politologii UKSW w Warszawie, Zakład Polityki Bezpieczeństwa Instytutu Politologii UKSW w Warszawie, Zakład Badań Etnicznych Wydziału Politologii UMCS w Lublinie, Zakład Socjologii Pogranicza Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Katedra Polityki Międzynarodowej Instytutu Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku, Katedra Historii Europy Środkowo-Wschodniej Instytutu Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku oraz Katedra Historii Ukrainy i Polityki Etnicznej Wydziału Historycznego Uniwersytetu Narodowego im. T. Szewczenki w Kijowie.

 

CI było również współorganizatorem przeprowadzonej w dniu
13 października 2015 r. konferencji naukowej pt. Teoria normatywna w nauce o stosunkach międzynarodowych. Pozostałymi współorganizatorami byli: Zakład Stosunków Międzynarodowych (Katedra Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich) Instytutu Politologii UKSW w Warszawie, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce.

 

W 2015 r. Fundacja wzięła ponadto udział w konkursie na realizację zadania finansowanego ze środków pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury w ramach programu
Chrzest 966.

Zostańmy
w kontakcie