2017

W 2017 r. CI zorganizowało i zakończyło m.in. następujące projekty:

  1. Konferencja pt. Granice w XXI wieku. Renesans murów i podziałów, we współpracy z Instytutem Politologii Uniwersytetu Opolskiego oraz Instytutem Politologii UKSW (8 listopada 2017 r.). Konferencja z udziałem gości z Węgier, Słowacji, Indii. 
  2. Międzynarodowa konferencja pt. Współpraca międzyreligijna w kontekście migracji i zagrożenia bezpieczeństwa w Europie. Wyzwania dla islamu i chrześcijaństwa, Warszawa 24.05.2017 r. (we współpracy z Międzyinstytutowym Zakładem Badań nad Migracją UKSW, Katedrą Islamistyki i Arabistyki Uniwersytetu Warszawskiego, z Międzynarodowym Centrum Dialogu Międzyreligijnego i Międzykulturowego UKSW, Radą Episkopatu ds. Migracji, Pielgrzymek i Turystyki, Radą ds. Dialogu Międzyreligijnego oraz Centrum Kultury Islamu w Londynie, Fundacją Konrada Adenauera w Polsce).
  3. XI Seminarium Europejskie pt. Perceptions of the European Union in the International Relations (24.11.2017 r.) – we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA), Zakładem Stosunków Międzynarodowych IP UKSW, Fundacją Konrada Adenauera w Polsce. Przedmiotem seminarium była dyskusja wokół zagadnienia postrzegania Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych w kontekście poszukiwanej przez nią tożsamości międzynarodowej. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych. Szczegółowy program – tutaj.
  4. Seminarium naukowe pt.: Ideologiczne afiliacje i tożsamość partii politycznych w państwach Grupy Wyszehradzkiej. Koalicje rządowe 1990–2017, 22.11.2017 r. (we współpracy z Instytutem Politologii UKSW w Warszawie oraz Fundacją Konrada Adenauera w Warszawie).
  5. W dniu 07.03.2017 r. zawarto z Wydawnictwem UKSW w Warszawie umowę o wydanie publikacji naukowej pt. Unia w poszukiwaniu swoich granic.
  6. W okresie od stycznia do grudnia 2017 roku Fundacja była współorganizatorem wraz z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce oraz Instytutem Politologii UKSW w Warszawie ośmiu wykładów publicznych z cyklu Studium Generale Europa.

Subskrybuj i zdobywaj wiedzę

Collegium Interethnicum (CI) koncentruje się na działalności badawczej, edukacyjnej, eksperckiej…

Lista subskrybentów

 

Loading