2019

W 2019 r. CI zorganizowało i zakończyło m.in. następujące projekty:

1. Fundacja współorganizowała konferencję międzynarodową pt. Imigranci z krajów muzułmańskich w dyskursie politycznym w Europie. Przypadek państw Grupy Wyszehradzkiej, Warszawa 10-11.06.2019 r.

2. Seminarium międzynarodowe pt. Towards new European Union’s international identity for the XXI century, Warszawa 23.10.2019 r.

3. Konferencja pt. Demokracja, demokracja nieliberalna, demokracja populistyczna? Współczesne systemy polityczne, Warszawa 21-22 XI 2019 r.

4. Konferencja międzynarodowa pt. Sekularyzm – wyzwanie dla polityki i nauk o polityce, Warszawa 12-13.12.2019 r. Do refleksji wprowadzały wykłady m.in. prof. Josepha Weilera (New York University) i prof. Fabio Petito (University of Sussex).

 

Ponadto, CI kontynuuje prace nad programem wsparcia Polonii za granicą.

Subskrybuj i zdobywaj wiedzę

Collegium Interethnicum (CI) koncentruje się na działalności badawczej, edukacyjnej, eksperckiej…

Lista subskrybentów

 

Loading