2018

W 2018 r. CI zorganizowało i zakończyło m.in. następujące projekty:

1. Fundacja była współorganizatorem wraz z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce oraz Instytutem Politologii UKSW w Warszawie wielu wykładów publicznych z cyklu Studium Generale Europa.; w tym m.in. Dokąd zmierzają organizacje międzynarodowe 30 lat po upadku Muru Berlińskiego? z udziałem Marguerite Peters.

2. Fundacja współorganizowała wraz Instytutem Europeistyki KUL, Instytutem Europeistyki UW, Fundacją Konrada Adenauera w Polsce konferencję naukową pt.: 10 lat Polski w strefie Schengen – doświadczenia i wyzwania, Warszawa 17.04.2018 r.

4. Fundacja współorganizowała seminarium naukowe pt. Demokracja, demokracja nieliberalna, neoautorytaryzm? Partie i systemy polityczne, Warszawa 21.11.2018 r.

Subskrybuj i zdobywaj wiedzę

Collegium Interethnicum (CI) koncentruje się na działalności badawczej, edukacyjnej, eksperckiej…

Lista subskrybentów

 

Loading