Piotr Bajda

Dr hab., prof. UKSW Piotr Artur Bajda

Adiunkt w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych, przy Katedrze Stos. Międzynarodowych i Studiów Europejskich Instytutu Politologii UKSW od 2007 r.

 

Pracował w Fundacji Batorego, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, zakładał warszawskie biuro Polsko-Amerykańsko-Ukraińskiej Inicjatywy Współpracy (PAUCI).

 

W latach 2000-2004 był wicedyrektorem Instytutu Polskiego w Bratysławie, pracował też w Ośrodku Studiów Wschodnich.

 

W pracach badawczych i eksperckich koncentruje się na problematyce regionu środkowoeuropejskiego, Grupie Wyszehradzkiej, Inicjatywy Trójmorza. Bieżące komentarze także na https://twitter.com/PiotrBajda.

 

Ostatnie publikacje: P. Bajda, Elity polityczne na Słowacji. Kręta droga do nowoczesnego państwa (IW PAX, 2010), P. Bajda, R. Zenderowski, Polityka etniczna Słowacji (Rambler, 2016), P. Bajda (red.), Raport polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej lipiec 2012 – czerwiec 2013 (MSZ RP, 2013).

Reprezentowana dyscyplina / dyscypliny: Nauki o polityce i administracji

Afiliacja akademicka (katedra – instytut – uczelnia):  
Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Doświadczenie badawcze (staże, visiting professor, stypendia itp.):

 • 2019 Corvinus University of Budapest (Węgry), visiting professor w ramach program mobilności akademickiej CEEPUS,
 • 2013 stypendium Fundacji Kościuszkowskiej, staż badawczy w Stanach Zjednoczonych (Nowy Jork, Waszyngton D.C., Stanford),
 • 2013 Univerzita sv. Cyryla a Metoda w Trnawie (Słowacja), visiting profesor w ramach programu mobilności akademickiej CEEPUS,
 • 2012 Univeristy of Oradea, międzynarodowa szkoła letnia: Ethnic and Religious Minorities and Majorities – for a Democratic Intercultural Dialogue at the European Union Eastern Border,
 • 2005 Center for Strategic & International Studies w Waszyngtonie DC, Brzezinski Scholars Forum,
 • 1996 Central European University w Budapeszcie staż letni, udział w programie zat.: „Prawa mniejszości narodowych w Europie”,
 • 1995 International Human Rights Training Program w Montrealu, kurs organizowany przez Kanadyjską Fundację Praw Człowieka.


Pełnione funkcje kierownicze w przeszłości i obecnie:

 • 2000-2004 wicedyrektor Instytutu Polskiego w Bratysławie,
 • 2005-2009 kierownik zarządzający Ośrodka Studiów Wschodnich
 • Od 2019 kierownik studiów europejskich na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym UKSW


Zainteresowania naukowo-badawcze:

 • Europa Środkowa, Grupa Wyszehradzka, Inicjatywa Trójmorza, teoria małych państw, elity polityczne


Główne publikacje monograficzne 

 • Bajda P., Elity polityczne na Słowacji. Kręta droga do nowoczesnego państwa, Instytut Wydawniczy PAX i Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2011
 • Bajda P. (red.), Raport polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej lipiec 2012 – czerwiec 2013, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2013
 • Bajda P., Zenderowski R., Polityka etniczna Słowacji, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2016
 • Bajda P., Małe państwo europejskie na arenie międzynarodowej. Polityka zagraniczna Republiki Słowackiej w latach 1993-2016, Ośrodek Myśli Politycznej i Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kraków-Warszawa 2018.


Członkostwo i funkcje w stowarzyszeniach naukowych

 • Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Oddział w Warszawie
 • Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich
 • Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies

 

Znajomość języków obcych: Biegle: angielski i słowacki, na średnim poziomie: czeski i rosyjski

Hobby: Wędrówki po Europie Środkowej szczególnie po górach i starych miasteczkach, pływanie i narty

Subscribe and gain knowledge

Collegium Interethnicum (CI) focuses on research, education, expert …

Lista subskrybentów

 

Loading

Let's stay
in touch