Monika Brzezińska

Dr Monika Maria Brzezińska

Politolog w katedrze Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich Instytutu Politologii UKSW w Warszawie. Stypendystka DAAD na Freie Universität w Berlinie (1998-99) oraz Bernhard Sutor Stiftung na Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (2002-2003).

W obrębie jej zainteresowań pozostają również: pozycja i rola RFN w stosunkach międzynarodowych, kształtowanie się tożsamości Niemiec i Niemców od momentu Zjednoczenia po dzień dzisiejszy, problematyka deutsche Frage i percepcja mocarstwowości RFN w Europie i na świecie, soft i hard power jako instrumenty „pozycjonowania” się państw w strukturze systemu międzynarodowego. 

Wieloletnia koordynatorka Polsko-Niemieckiej Akademii Letniej w Berlinie, autorka publikacji związanych z tematyką niemiecką i europejską; lokalna działaczka społeczna zaangażowana w wychowanie, edukację i rozwój dzieci i młodzieży, oraz propagatorka szerzenia pamięci i wiedzy o historii Polski współczesnej (zwłaszcza okresu komunizmu).

Reprezentowana dyscyplina / dyscypliny: Nauki o polityce i administracji

Afiliacja akademicka (katedra – instytut – uczelnia):  
Katedra Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich; Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Doświadczenie badawcze (staże, visiting professor, stypendia itp.):

 • X-XII 2020 ekspert Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych przy Komisji Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020.
 • 2020 – stypendium naukowe w ramach europejskiego programu Horyzont 2020, pobyt badawczy na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji
 • 2003-2005 – stypendium i udział w projekcie: Die Europäisierung regionaler Strukturen in Mittel- und Osteuropa. Eine komparative Untersuchung am Beispiel Ungarns, Polens und Rumäniens, finansowanym przez: Volkswagen Stiftung przy współpracy z: Andrássy-Universität Budapest (Węgry), Zentralinstitut für Regionalforschung (Universität Erlangen-Nürnberg), Europäisches Zentrum für Föderalismus-Forschung (Tübingen), prof. dr László Csaba (Central European University, Budapest, Węgry), prof. dr Ovidiu-Coriolan Pecican (Universität Cluj-Napoca, Rumunia), prof. dr Roman Szul (Uniwersytet Warszawski)
 • 1998-99 stypendium naukowe Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD) – studia na Freie Universität Berlin
 • VII – IX 1999 – praktyka zawodowa oraz praca w ramach kampanii wyborczej do Abgeordnetenhaus w Berlinie
 • 2002-2003 stypendium doktoranckie Bernhard Sutor Stiftung, pobyt naukowy na Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt


Pełnione funkcje kierownicze w przeszłości i obecnie:

 • Prezes Zarządu Collegium Interethnicum – od 2019 do chwili obecnej
 • Koordynator Instytutu Politologii UKSW w ramach Polsko-Niemieckiej Akademii Letniej w Berlinie w latach 2004-2015
 • Koordynator programu wymiany młodzieży Sokrates/Erasmus dla studentów Politologii UKSW w latach 2005-2008


Zainteresowania naukowo-badawcze:

 • Przywództwo polityczne, w tym rola i pozycja RFN w stosunkach międzynarodowych
 • Kształtowanie się tożsamości Niemiec i Niemców od momentu Zjednoczeniu po dzień dzisiejszy (deutsche Frage a mocarstwowość RFN i jej percepcja w Europie oraz na świecie)
 • Narracja polityczna i decydowanie polityczne


Główne publikacje monograficzne 

 • Brzezińska M. M., Helmut Kohl. Przywódca polityczny, CeDeWu 2020.
 • Brzezińska M. M., Burgoński P., Gierycz M.(red.), Analiza dyskursu politycznego. Teoria, zastosowanie, granice naukowości, UKSW, Warszawa 2018.
 • Olewińska M., Federalizm w Unii Europejskiej i w Niemczech. Modele i powiązania, Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana 2007.


Odznaczenia

 • Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości – nadany decyzją Prezydenta RP Andrzeja Dudy w dniu 04.07.2019, decyzja nr 35-2019-4 MS
 • Odznaka Zasłużony Działacz Kultury – nadana przez Ministra Kultury Kazimierza Michała Ujazdowskiego – 2000 za zasługi na rzecz demokracji i wolnej Polski
 • Krzyż Wolności i Solidarności – nadany 13 XII 2016 postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy na wniosek prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr. Jarosława Szarka


Członkostwo i funkcje w stowarzyszeniach naukowych

 • Vereinigung zur Förderung der Katholischen Sozialethik in Mittel- und Südosteuropa – członek od IV 2004
 • Polskie Towarzystwo Europejskie – członek od VI 2014
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

 

Znajomość języków obcych: jęz. niemiecki biegle, jęz. angielski średniozaawansowany

Hobby:  RFN, biografie wyjątkowych, wielkich czynem i duchem ludzi, rękodzieło (ceramika, beton, filcowanie).

Subscribe and gain knowledge

Collegium Interethnicum (CI) focuses on research, education, expert …

Lista subskrybentów

 

Loading

Let's stay
in touch